Анатолій Васильчук

ЕНІОМЕДИЦИНА

Надрукувати
Ціна: 1800.00 грн.
Анатолій Леонідович Васильчук
ЕНІОМЕДИЦИНА
Вперше описані еніомедицина, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніоголографічні та еніотерапевтичні технології еніолікування
ISBN 978-617-7593-21-7

   Монографія «Еніомедицина» презентує новий напрям медицини. У ній наведено еніоанатомічне обґрунтування еніомедицини; розкрито невідповідність тонкоматеріальних тіл, їхніх еніоструктур, інформаційно-Монографія «Еніомедицина» презентує новий напрям медицини. У ній наведено еніоанатомічне обґрунтування еніомедицини; розкрито невідповідність тонкоматеріальних тіл, їхніх еніоструктур, інформаційно-енергетичних матерій, чакр, каналів, меридіанів, мікроканалів еніоанатомічній нормі як причину хвороб; висвітлено еніотерапію кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями і технологіюеніолікування; описано 52 еніотерапевтичні технології еніолікування, особливу увагу звернено на еніоанатомічну, еніопсіанатомічну,чакрову, кундаліні шакті, голографічну, телекінетичну, клітинну, мікротелекінетичну, еніомолекулярну терапевтичні технології еніолікування та розвитку тонкоматеріальнихтіл як універсальну технологію поєднання лікування, виховання і навчання. Пояснено еніопсіанатомічнукорекцію організму, наведено приклади еніолікування хвороб і психофізіологічних реакцій організму на голографічні аплікації й імплантації.

   Монографія призначена для еніотерапевтів, лікарів-еніологів, еніоспеціалістів, лікарів усіх фахів, реабілітологів,фізіотерапевтів, валеологів, психологів, психотерапевтів, вихователів, педагогів, тренерів, цілителів,студентів, які вивчають медицину, психологію, психіатрію, реабілітологію, валеологію, нетрадиційне лікування та інші дисципліни, що навчають профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценціїі рекондиції.