Анатолій Васильчук

ПСІ-феноменальний розвиток людини

Надрукувати
Ціна: 2700.00 грн.
Еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології ПСІ-феноменального розвитку людини є інноваційними.
Західний центр енергоінформаційних наук. Львів, Україна
Васильчук А. Л. ПСІ-феноменальний розвиток людини: монографія. Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2018. 500 с.
ISBN 978-617-7593-04-0

   У монографії розкрито біблійні та еніоанатомічні основи ПСІ-феноменальних здібностей людини; описаноУ монографії розкрито біблійні та еніоанатомічні основи ПСІ-феноменальних здібностей людини; описаноумови розвитку ПСІ-феноменальних здібностей, вимоги до людини при розвитку її ПСІ-феноменальних здібностей та еніоанатомічні й еніопсіанатомічні технології розвитку 41 ПСІ-феноменальної здібності. Особливоїуваги заслуговують еніоанатомічні й еніопсіанатомічні технології ПСІ-феноменального лікування.
   Монографія призначена для еніоспеціалістів, педагогів, психологів, лікарів, валеологів, фізіотерапевтів, реабілітологів, вихователів, тренерів, студентів усіх фахів, а також для тих, хто вивчає еніологію, еніоанатомію,еніомедицину, інформаційну, ПСІ-феноменальну, духовну медицину, еніопедагогіку, еніопсихологію, ПСІ-феноменальні здібності людини, різні еніотехнології, розвиває тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність,ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй діяльності анатомічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні,еніопедагогічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніодуховні та інші еніотехнології виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини.