Юрій Панишко

Гаврило Парфентійович Ковтунович - засновник львівської онкологічної школи

Надрукувати
Гаврило Парфентійович Ковтунович – засновник Львівської онкологічної школи. / Автор-упорядник і редактор Ю. М. Панишко. - Львів: ПП Сорока Т. Б., 2017. - 208 с.
ISBN 978-966-2598-89-6

   Консультант: Метельська Л. С. – заступник директора наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

   В книзі представлена творча біографія Г. П. Ковтуновича (1892-1961), видатного лікаря-хірурга, онколога, завідувача хірургічної клініки Башкирського медичного інституту (1937-1938), завідувача лабораторії експериментального раку Всесоюзного інституту експериментальної медицини м. Сухумі (1939-1941), завідувача кафедри загальної хірургії лікувального факультету Таджицького (Сталінабадського) державного медичного інституту імені Абу-Алі Ібн Сіно (1941-1945), завідувача кафедри пропедевтичної хірургії Львівського державного медичного інституту (1945-1961), доктора медичних наук, професора.
   Подаються біографії вчених, які у різний період життя формували світогляд та фахову майстерність Г. П. Ковтуновича.
   Для викладачів, науковців, студентів, істориків медицини, освіти та всіх, хто цікавиться розвитком медицини України в 20-60 рр. XX ст.

Рецензенти:
   Андрющенко В. П. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії, заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького.
   Матешук-Вацеба Л. Р. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії ЛНМУ імені Данила Галицького.