Анатолій Васильчук

ЕНІОАНАТОМІЯ чакр. ТОМ 2

Надрукувати
Ціна: 2700.00 грн.
ПЕРШИЙ У СВІТІ ПІДРУЧНИК З ЕНІОАНАТОМІЇ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ
Західний центр енергоінформаційних наук. Львів, Україна
Васильчук А. Л. Еніоанатомія чакр : підручник для університетів / А. Л. Васильчук. – Львів : ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2016. – 476 с.
ISBN 978-966-2598-77-3

   У другому томі підручника описано еніоанатомію основних, життєво важливих, функціонально-забезпечувальних чакр, класифікацію чакр, чакрових конусів, мікроканалів, торсійних полів, пренатальний і постнатальний розвиток чакр, чакрову систему, чакрову систему інформаційно-енергетичних каналів, а також еніопсіанатомічну технологію розвитку чакр та чакрової еніотерапії. Висвітлено функції, функціональну активність, структурно-функціональні стани, режими функціонування, співвідношення динамічних режимів, функціональні взаємозалежності, синестезію конусів чакри, значення чакр, чакрових конусів, пелюсток конусів чакр, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм чакр та чакровий інформаційно-енергетичний вплив на розвиток людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.
   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває чакри тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй лікувальній практиці чакрову еніотерапію.


Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.

Науковий редактор: кмн, доц. Панишко Ю. М.
Рекомендовано до друку Вченою радою Західного центру енергоінформаційних наук
(витяг із засідання Вченої ради від 9 березня 2016 року № 1)

Рецензенти:
Петлін В. М. – доктор географічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Вченої ради Західного центру енергоінформаційних наук
Андріюк Л. В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітації і нетрадиційної
медицини Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького
Дроздовська А. А. – доктор наук, професор Національної академії наук України
Матешук-Вацеба Л. Р. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Тюріна Т. Г. – кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент кафедри соціології та соціальної
роботи Національного університету «Львівська політехніка».
Автор вдячний: за підготовку тексту до друку Ратковській Д. І., Джунь О. В., за комп’ютерну верстку, макетування Довбуш Р. Т., за редагування і мовну корекцію Панчишин О. Б. і Джунь О. В., за дизайн обкладинки Яну Пацлту (Ing. Arch. Jan Paclt, Vracov, Česká republika).
© Анатолій Васильчук, 2016
ISBN 978-966-2598-77-3