Василь Чабан

Теоретична електротехніка. Поле

навчальний посібник

Рекомендовано науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка”.

Авторська редакція. – Львів: Вид-во ПП Сорока Т.Б., 2008. – 176 с.

ISBN 578-966-8460-39-5

Викладена струнка математична теорія електромаґнетного поля як невіддільної частини теоретичної електротехніки. Всі теоретичні положення, за винятком фундаментальних законів, установлених експериментально, і постулатів, строго доводяться. Особливий акцент зроблено на фізичні основи електротехніки. Подаються необхідні знання з чисельних методів, щоб працю над книгою унезалежнити від вивчення додаткової літератури. Метод викладу – індуктивний. Матеріал розбито на дві частини: основні закони електромаґнетних явищ і електромаґнетне поле в лінійних і нелінійних середовищах. Матеріал подається стисло, у конспективній формі, супроводжується ілюстраціями й прикладами.
Розраховано на студентів електротехнічних фахів вищих навчальних закладів України, аспірантів, професорсько-викладацький склад, інженерів.