Орест Гаврилів


В мряці – порожні слова


Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 48 с.
ISBN 978-966-8460-47-0

Проза і поезія Ореста Гавриліва мають цікаві штрих і настрій: відсутність українського самовеликорусифіковування (яке здійснюється постійно через брак мовної політичної культури і брак самоповаги) і незалежницько-національний, козацького стилю, настрій (говоріть, вчені мужі – любителі фіксованих зарплат – що хочете, а я собі послухаю слів діда, баби, сусіда оунівця, сусіда-чекіста, вояка упіста, недокомуністичнізованого екскомсомольця, – та ще й скажу власну думку!).
Самовеликорусифіковування недовчених українських інтелігентів у літературній мові Ореста Гавриліва відсутнє: не використовуються російські корені в словах при українських префіксах чи суфіксах, не використовуються російські префікси чи суфікси при українських коренях слів.
Незалежницько-національний простір, козацька постава Ореста Гавриліва характеризують потрібну зрілість розуміння ним того конгломерату, який називається українською нацією – що, одна з не багатьох націй світу, пройшла не тільки через ідеологічну боротьбу, а через революцію, через громадянську війну. Громадянську війну в душах, громадянську війну в мисленні – і зараз є єдиною, попри все самопропагандовне і наносне.

Михайло Ярмола