Зоряна Артим-Дрогомирецька, Ігор Романич


ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК
ПрактикумЛьвів, Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
ISBN 978-966-8460-49-4


Структура практикуму відповідає змісту навчальної програми курсу "Економічний ризик". У практикумі наведені основні теоретичні відомості і положення за темами, типові задачі з коментарями та аргументованими розв’язками. Практикум також містить завдання для самостійного опрацювання. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх, хто вивчає методи прийняття рішень в умовах невизначеності.