Роман Лариса Львівна


ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
курс лекційЛьвів, Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 272 с.
ISBN 978-966-8460-50-0


У курсі лекцій висвітлено фундаментальні означення, алгоритми оптимізації розв’язування низки задач з курсу "Дослідження операцій". Розглянуто деякі проблеми прийняття рішень в умовах визначенності, ризику та невизначенності, багатокритерійні задачі та методи зведення їх до однокритерійних. Основну увагу приділено вивченню і дослідженню задач транспортного типу, теорії графів, потокам у мережах, задачам мережевого планування, керування запасами, ремонту і заміни обладнання, вибору маршруту, календарного планування, динамічного програмування та методам їхнього розв’язування. Матеріал курсу лекцій відповідає програмі обов’язкового курсу "Дослідження операцій" для базового напряму "Прикладна математика". Для студентів факультету прикладної математики та інформатики, а також усіх бажаючих вивчати "Дослідження операцій" як один із важливих курсів математики.