Видання

Na rozputtiВолодимир Чабан

НА РОЗПУТТІ


До питання українсько-польських відносин.
Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2017, 32 с.

ISBN 978-966-2598-99-5

   Новітня криза в українсько-польських стосунках висвітлила надзвичайно важливу роль історичних знань на всіх суспільних рівнях без винятку. На жаль, до недавнього часу в Україні не надавалось належної уваги цій темі, що сьогодні зумовило маніпуляції з боку сусідніх країн в інтерпретації подій спільного минулого і слабкість наших позицій у відстоюванні своїх інтересів. Що гірше, саме розуміння цих інтересів не раз було розпливчастим, іноді – просто угодовським.
   Останнім часом вселяють оптимізм певні зрушення в утвердженні української історичної свідомості, що піднімає наш ваговий коефіцієнт у міждержавних дискусіях різного формату. У цьому контексті необхідно відмітити конструктивну роботу вітчизняного Інституту Національної Пам’яті.
   Адресована широкому колу читачів, книга містить інформацію, яка допоможе сформувати власний погляд на суть та причини протиріч у сучасному українсько-польському діалозі.
© Володимир Чабан, 2017

Enioanatomiya18Анатолій Васильчук
ЕНІОАНАТОМІЯ ЧАКР

у трьох томах
ТОМ 2
книга 18

Підручник для університетів

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2016. - 476 с.

ISBN 978-966-2598-77-3

   

   У другому томі підручника описано еніоанатомію основних, життєво важливих, функціонально забезпечувальних чакр, класифікацію чакр, чакрових конусів, мікроканалів, торсійних полів, пренатальний і постнатальний розвиток чакр, чакрову систему, чакрову систему інформаційно-
енергетичних каналів, а також еніопсіанатомічну технологію розвитку чакр та чакрової еніотерапії. Висвітлено функції, функціональну активність, структурно-функціональні стани, режими функціонування, співвідношення динамічних режимів, функціональні взаємозалежності,
синестезію конусів чакри, значення чакр, чакрових конусів, пелюсток конусів чакр, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм чакр та чакровий інформаційно-енергетичний вплив на розвиток людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних,
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.
   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває чакри тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй лікувальній практиці чакрову еніотерапію.

Enioanatomiya17Анатолій Васильчук
ЕНІОАНАТОМІЯ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ

у трьох томах
ТОМ 1
книга 17

Підручник для університетів

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2016. - 704 с.

ISBN 978-966-2598-68-1

 

 

   У першому томі підручника описані еніоанатомія як нова наука про людину, характеристики інформаційно-енергетичних матерій, будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, функції та функціональні можливості тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлене значення і наведені приклади практичного застосування тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетичної основи еніомедицини, інформаційної медицини, еніопсіфеноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших еніотерапевтичних технологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл пояснений як універсальна технологія поєднання виховання, навчання і лікування.
   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність і ПСІ-феноменальні здібності.

EnioanatomiaАнатолій Васильчук

ЕНІОАНАТОМІЯ тонкоматеріальних тіл людини

Перший навчально-методичний посібник з еніоанатомії

тонкоматеріальних тіл людини для університетів.

Науковий редактор: КМН, Доц. Панишко Ю.М.

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2015. - 750 с.

ISBN 978-966-2598-53-7

 

   Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, архітектоніка, функції і значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл та їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи.

   Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням еніоанатомії і розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.

VasylchukВасильчук Анатолій Леонідович
погляд у майбутнє

Ю. М. Панишко

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2014. - 109 с.

ISBN 978-966-2598-35-3

 

    Представлена творча біографія А.Л. Васильчука, кандидата педагогічних наук, доцента анатомії, лікаря еніопсихології, магістра психотроніки та біомагнітології, народного цілителя України, майстра спорту України, дослідника тонкоматеріальних тіл людини.

   Для викладачів, лікарів, біологів, психологів, науковців, студентів та всіх, хто цікавиться еніологією.

Mandaly

Маргарита Косик


Мандали як метод самопізнання.

 Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2014. — 52 с.

ISBN 978-966-2598-38-4

   Мандала — метод арт-терапії, який допоможе відчути життя через ефект самовираження, розширити рамки повсякденності, зняти напругу та стрес.
   Сучасна людина, як і тисячі років тому, створює мандали для того, щоб пізнати себе в світі і світ у собі. К. Г. Юнг став використовувати мандали, як інструмент для дослідження власної особистості, а з кінця 70-х років 20 століття — це цілий напрямок в арт-терапії, який використовується в індивідуальній, та груповий психологічної роботі, що дозволяє досліджувати наше внутрішнє «Я». Творча робота з мандалою через її концентричні структури відновлює рівновагу і спокій, надає людині відчуття цільності.
   Ця книга — добрий помічник психологам та психотерапевтам, які працюють зі стресовими розладами та ПТСР з метою корекції емоційного стану, нормалізації поведінки.

Yamash-Teatr grafa Skarbeka

Юрій Ямаш

Театр графа С. Скарбека
в контексті європейської архітектури

Львів, Видавництво Тараса Сороки, 2012. – 192 с.

ISBN 978-966-2598-06-3

Монографія присвячена архітектурі театру С. Скарбека у Львові, історії проектування та зведення цієї унікальної споруди (нині національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької). Це друге видання зі зміненим форматом навчального посібника «Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ ст. – перша пол. ХІХ ст.)».
Книга призначена для істориків та прихильників історії, архітекторів, реставраторів та художників, мистецтвознавців, краєзнавців, студентів художніх та театральних вищів.


Орест Гаврилів


Дружба без порога


Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2009. – 48 с.

ISBN 978-966-8460-72-2

«Дружба без порога» – нова поетична збірка Ореста Гавриліва. Тематика збірки виразно підкреслює поетичність характеру Ореста Гавриліва: дуже великою є різноплановість тем, вплив настрою, емоцій, навколишшя. І великою є розмаїтість стилів – що важко сприймається не українськомовним читачем: такий читач впрост не вміє ставити наголоси, не розрізняє «шкода» з наголосом на першому складі й «шкода» з наголосом на другому складі. А наголоси ж то є головним у поезії з причини ритмічності її. І з причини метафоричності поезії кожна бо метафора є наголосом факту. Тим не менш, збірка гарна. Радимо почитати.

Михайло Ярмола


Роман Лариса Львівна


ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
курс лекційЛьвів, Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 272 с.
ISBN 978-966-8460-50-0


У курсі лекцій висвітлено фундаментальні означення, алгоритми оптимізації розв’язування низки задач з курсу "Дослідження операцій". Розглянуто деякі проблеми прийняття рішень в умовах визначенності, ризику та невизначенності, багатокритерійні задачі та методи зведення їх до однокритерійних. Основну увагу приділено вивченню і дослідженню задач транспортного типу, теорії графів, потокам у мережах, задачам мережевого планування, керування запасами, ремонту і заміни обладнання, вибору маршруту, календарного планування, динамічного програмування та методам їхнього розв’язування. Матеріал курсу лекцій відповідає програмі обов’язкового курсу "Дослідження операцій" для базового напряму "Прикладна математика". Для студентів факультету прикладної математики та інформатики, а також усіх бажаючих вивчати "Дослідження операцій" як один із важливих курсів математики.Зоряна Артим-Дрогомирецька, Ігор Романич


ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК
ПрактикумЛьвів, Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
ISBN 978-966-8460-49-4


Структура практикуму відповідає змісту навчальної програми курсу "Економічний ризик". У практикумі наведені основні теоретичні відомості і положення за темами, типові задачі з коментарями та аргументованими розв’язками. Практикум також містить завдання для самостійного опрацювання. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх, хто вивчає методи прийняття рішень в умовах невизначеності.

Коментарі  

# ПісенникОлександра Туринська 22.05.2019, 21:17
Як замовити цю книгу?
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата
# RE: Пісенникtaras 23.05.2019, 17:00
У нашій онлайн-книгарні
http://soroka.lviv.ua/index.php/bookshop?view=detail&id=2
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата