Володимир Чабан. На розпутті.

Na rozputtiВолодимир Чабан

НА РОЗПУТТІ


До питання українсько-польських відносин.
Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2017, 32 с.

ISBN 978-966-2598-99-5

   Новітня криза в українсько-польських стосунках висвітлила надзвичайно важливу роль історичних знань на всіх суспільних рівнях без винятку. На жаль, до недавнього часу в Україні не надавалось належної уваги цій темі, що сьогодні зумовило маніпуляції з боку сусідніх країн в інтерпретації подій спільного минулого і слабкість наших позицій у відстоюванні своїх інтересів. Що гірше, саме розуміння цих інтересів не раз було розпливчастим, іноді – просто угодовським.
   Останнім часом вселяють оптимізм певні зрушення в утвердженні української історичної свідомості, що піднімає наш ваговий коефіцієнт у міждержавних дискусіях різного формату. У цьому контексті необхідно відмітити конструктивну роботу вітчизняного Інституту Національної Пам’яті.
   Адресована широкому колу читачів, книга містить інформацію, яка допоможе сформувати власний погляд на суть та причини протиріч у сучасному українсько-польському діалозі.
© Володимир Чабан, 2017

Анатолій Васильчук - Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини, підручник, том 2

Enioanatomiya18Анатолій Васильчук
ЕНІОАНАТОМІЯ ЧАКР

у трьох томах
ТОМ 2
книга 18

Підручник для університетів

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2016. - 476 с.

ISBN 978-966-2598-77-3

   

   У другому томі підручника описано еніоанатомію основних, життєво важливих, функціонально забезпечувальних чакр, класифікацію чакр, чакрових конусів, мікроканалів, торсійних полів, пренатальний і постнатальний розвиток чакр, чакрову систему, чакрову систему інформаційно-
енергетичних каналів, а також еніопсіанатомічну технологію розвитку чакр та чакрової еніотерапії. Висвітлено функції, функціональну активність, структурно-функціональні стани, режими функціонування, співвідношення динамічних режимів, функціональні взаємозалежності,
синестезію конусів чакри, значення чакр, чакрових конусів, пелюсток конусів чакр, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм чакр та чакровий інформаційно-енергетичний вплив на розвиток людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних,
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.
   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває чакри тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй лікувальній практиці чакрову еніотерапію.

Анатолій Васильчук - Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини, підручник, том 1

Enioanatomiya17Анатолій Васильчук
ЕНІОАНАТОМІЯ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ

у трьох томах
ТОМ 1
книга 17

Підручник для університетів

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2016. - 704 с.

ISBN 978-966-2598-68-1

 

 

   У першому томі підручника описані еніоанатомія як нова наука про людину, характеристики інформаційно-енергетичних матерій, будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, функції та функціональні можливості тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлене значення і наведені приклади практичного застосування тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетичної основи еніомедицини, інформаційної медицини, еніопсіфеноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших еніотерапевтичних технологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл пояснений як універсальна технологія поєднання виховання, навчання і лікування.
   Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність і ПСІ-феноменальні здібності.

Анатолій Васильчук - Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини

EnioanatomiaАнатолій Васильчук

ЕНІОАНАТОМІЯ тонкоматеріальних тіл людини

Перший навчально-методичний посібник з еніоанатомії

тонкоматеріальних тіл людини для університетів.

Науковий редактор: КМН, Доц. Панишко Ю.М.

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2015. - 750 с.

ISBN 978-966-2598-53-7

 

   Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, архітектоніка, функції і значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл та їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи.

   Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням еніоанатомії і розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.

Васильчук Анатолій Леонідович - погляд у майбутнє

VasylchukВасильчук Анатолій Леонідович
погляд у майбутнє

Ю. М. Панишко

Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2014. - 109 с.

ISBN 978-966-2598-35-3

 

    Представлена творча біографія А.Л. Васильчука, кандидата педагогічних наук, доцента анатомії, лікаря еніопсихології, магістра психотроніки та біомагнітології, народного цілителя України, майстра спорту України, дослідника тонкоматеріальних тіл людини.

   Для викладачів, лікарів, біологів, психологів, науковців, студентів та всіх, хто цікавиться еніологією.

Мандали як метод самопізнання

Mandaly

Маргарита Косик


Мандали як метод самопізнання.

 Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2014. — 52 с.

ISBN 978-966-2598-38-4

   Мандала — метод арт-терапії, який допоможе відчути життя через ефект самовираження, розширити рамки повсякденності, зняти напругу та стрес.
   Сучасна людина, як і тисячі років тому, створює мандали для того, щоб пізнати себе в світі і світ у собі. К. Г. Юнг став використовувати мандали, як інструмент для дослідження власної особистості, а з кінця 70-х років 20 століття — це цілий напрямок в арт-терапії, який використовується в індивідуальній, та груповий психологічної роботі, що дозволяє досліджувати наше внутрішнє «Я». Творча робота з мандалою через її концентричні структури відновлює рівновагу і спокій, надає людині відчуття цільності.
   Ця книга — добрий помічник психологам та психотерапевтам, які працюють зі стресовими розладами та ПТСР з метою корекції емоційного стану, нормалізації поведінки.

Театр графа С. Скарбека в контексті європейської архітектури

Yamash-Teatr grafa Skarbeka

Юрій Ямаш

Театр графа С. Скарбека
в контексті європейської архітектури

Львів, Видавництво Тараса Сороки, 2012. – 192 с.

ISBN 978-966-2598-06-3

Монографія присвячена архітектурі театру С. Скарбека у Львові, історії проектування та зведення цієї унікальної споруди (нині національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької). Це друге видання зі зміненим форматом навчального посібника «Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ ст. – перша пол. ХІХ ст.)».
Книга призначена для істориків та прихильників історії, архітекторів, реставраторів та художників, мистецтвознавців, краєзнавців, студентів художніх та театральних вищів.

Дружба без порога


Орест Гаврилів


Дружба без порога


Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2009. – 48 с.

ISBN 978-966-8460-72-2

«Дружба без порога» – нова поетична збірка Ореста Гавриліва. Тематика збірки виразно підкреслює поетичність характеру Ореста Гавриліва: дуже великою є різноплановість тем, вплив настрою, емоцій, навколишшя. І великою є розмаїтість стилів – що важко сприймається не українськомовним читачем: такий читач впрост не вміє ставити наголоси, не розрізняє «шкода» з наголосом на першому складі й «шкода» з наголосом на другому складі. А наголоси ж то є головним у поезії з причини ритмічності її. І з причини метафоричності поезії кожна бо метафора є наголосом факту. Тим не менш, збірка гарна. Радимо почитати.

Михайло Ярмола

Дослідження операцій


Роман Лариса Львівна


ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
курс лекційЛьвів, Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 272 с.
ISBN 978-966-8460-50-0


У курсі лекцій висвітлено фундаментальні означення, алгоритми оптимізації розв’язування низки задач з курсу "Дослідження операцій". Розглянуто деякі проблеми прийняття рішень в умовах визначенності, ризику та невизначенності, багатокритерійні задачі та методи зведення їх до однокритерійних. Основну увагу приділено вивченню і дослідженню задач транспортного типу, теорії графів, потокам у мережах, задачам мережевого планування, керування запасами, ремонту і заміни обладнання, вибору маршруту, календарного планування, динамічного програмування та методам їхнього розв’язування. Матеріал курсу лекцій відповідає програмі обов’язкового курсу "Дослідження операцій" для базового напряму "Прикладна математика". Для студентів факультету прикладної математики та інформатики, а також усіх бажаючих вивчати "Дослідження операцій" як один із важливих курсів математики.


Економічний ризик


Зоряна Артим-Дрогомирецька, Ігор Романич


ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК
ПрактикумЛьвів, Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
ISBN 978-966-8460-49-4


Структура практикуму відповідає змісту навчальної програми курсу "Економічний ризик". У практикумі наведені основні теоретичні відомості і положення за темами, типові задачі з коментарями та аргументованими розв’язками. Практикум також містить завдання для самостійного опрацювання. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх, хто вивчає методи прийняття рішень в умовах невизначеності.

I found the One whom my heart loves


Julia Fliak, SSMI


I found the One whom my heart loves
Biography of Anna Hlova, SSMI


Львів, Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 64 с.
ISBN 978-966-8460-48-7


This booklet is the first attempt to look into the inner life and spiritual struggle of blessed memory Anna Hlova SSMI, who was murdered June 2, 2002 in Vinnytsia, Ukraine. The main sources for this work are Sister Anna’s journals and her correspondence. Many people wrote to her when she was alive and after her death testified about her.


В мряці – порожні слова


Орест Гаврилів


В мряці – порожні слова


Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 48 с.
ISBN 978-966-8460-47-0

Проза і поезія Ореста Гавриліва мають цікаві штрих і настрій: відсутність українського самовеликорусифіковування (яке здійснюється постійно через брак мовної політичної культури і брак самоповаги) і незалежницько-національний, козацького стилю, настрій (говоріть, вчені мужі – любителі фіксованих зарплат – що хочете, а я собі послухаю слів діда, баби, сусіда оунівця, сусіда-чекіста, вояка упіста, недокомуністичнізованого екскомсомольця, – та ще й скажу власну думку!).
Самовеликорусифіковування недовчених українських інтелігентів у літературній мові Ореста Гавриліва відсутнє: не використовуються російські корені в словах при українських префіксах чи суфіксах, не використовуються російські префікси чи суфікси при українських коренях слів.
Незалежницько-національний простір, козацька постава Ореста Гавриліва характеризують потрібну зрілість розуміння ним того конгломерату, який називається українською нацією – що, одна з не багатьох націй світу, пройшла не тільки через ідеологічну боротьбу, а через революцію, через громадянську війну. Громадянську війну в душах, громадянську війну в мисленні – і зараз є єдиною, попри все самопропагандовне і наносне.

Михайло Ярмола


Теоретична електротехніка. Поле

Василь Чабан

Теоретична електротехніка. Поле

навчальний посібник

Рекомендовано науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка”.

Авторська редакція. – Львів: Вид-во ПП Сорока Т.Б., 2008. – 176 с.

ISBN 578-966-8460-39-5

Викладена струнка математична теорія електромаґнетного поля як невіддільної частини теоретичної електротехніки. Всі теоретичні положення, за винятком фундаментальних законів, установлених експериментально, і постулатів, строго доводяться. Особливий акцент зроблено на фізичні основи електротехніки. Подаються необхідні знання з чисельних методів, щоб працю над книгою унезалежнити від вивчення додаткової літератури. Метод викладу – індуктивний. Матеріал розбито на дві частини: основні закони електромаґнетних явищ і електромаґнетне поле в лінійних і нелінійних середовищах. Матеріал подається стисло, у конспективній формі, супроводжується ілюстраціями й прикладами.
Розраховано на студентів електротехнічних фахів вищих навчальних закладів України, аспірантів, професорсько-викладацький склад, інженерів.


Розп’яте сонце

Василь Чабан

Розп’яте сонце

Авторська редакція. – Львів: ПП Сорока Т.Б., 2008. – 144 с.

ISBN 978-966-8460-62-3

Я помітив вогонь;
я прийду до вас звідти з вісткою
чи прийду до вас з запаленою
головешкою,– може ви зігрієтесь...
Коран. – Сура 27.7.

Шановний Читачу! Ся четверта книга автора – для небагатьох. Якщо ти не хочеш думати, або не маєш фантазії, то краще не читай її. Вона написана не для тебе. З цього приводу Лев Силенко каже: "Там, де живе народ нездібний фантазувати, немає поступу. У фантастичних відображеннях висловлюється потреба у справедливості, висловлюється віра в справедливість, спрага до знань, спрага дати відповідь на складні питання життя". Тут йдеться про безкомпромісну боротьбу зі злом, з духовним і фізичним рабством, про найгостріші й найболючіші проблеми твого народу. Тобі доведеться в надреальному сприйнятті ірраціонального повертати час і переноситися в майбутнє, слідувати за героями в підземний, земний, небесний світи, подорожувати космічними далями, одягати шкури твоїх молодших братів. Але пам'ятай, де б ти не був, – ти завше вдома. Найголовніше, що від тебе вимагається, так це думати, думати, думати . . .

У світі звуків і слова

Степан Стельмащук

У світі звуків і слова

Львів, 2009. – ПП Сорока Т.Б. – 320 с.

ISBN 978-966-8460-69-2

 

Книжка починається з нарису про Богдана Лепкого. Всі інші – це спогади про більш чи менш відомих працівників на українській культурній ниві другої половини XX століття. Постаті ці представлені у тому головно позитивному насвітленні, якими знав їх автор зблизька, тобто якими вони були насправді. В часи комуністичного режиму творчість і діяльність нашої інтеліґенції загалом спиймалася неоднозначно. Вона – інтеліґенція – в силу обставин мусіла жити подвійним життям: вдома і в довірливому середовищі – одним, справжнім, а «офіційно» – завуальованим начебто лояльністю до існуючого ладу. Автор тішився довіриливістю цих людей, і тому почувається до обов’язку показати їх справжність.

Степан Стельмащук

Різдвяні та новорічні віншування

Різдвяні та новорічні ВІНШУВАННЯ

Упорядник Роман Вельган, - Львів: ПП Сорока Т.Б., 2008. - 112 с.

ISBN 978-966-8460-60-9

Дане видання містить 73 різдвяних та 29 новорічних віншувань.
Книжечка розрахована на широке коло читачів будь-якого віку.

Панахида для мішаного хору

Кирило Стеценко

ПАНАХИДА
для мішаного хору

Стеценко Кирило. Панахида. - Львів: ПП Сорока Т. Б., 2006 р., 40 ст.

ISBN 966-8460-12-X

Музично-релігійне видання.

У  цьому виданні вперше в Україні публікується одна з версій Панахиди (1918-1922) визначного українського композитора і церковного діяча о. Кирила Стеценка. Панахида була створена під враженням несподіваної смерті Миколи Лисенка і присвячена його Світлій пам'яті. Панахида належить до найодухотвореніших сторінок церковної музики Стеценка.

Наше видання базується на копії рукопису, виконаного рукою невідомого переписувача і звіреного з копією останної редакції Панахиди, писаною рукою К. Стеценка (1922).

Висловлюємо велику подяку Кирилові Вадимовичу Стеценку, президентові Міжнародного фонду ім. К. Г. Стеценка, за сприяння у підготовці нашого видання.

Служба Божа для недільної відправи

Степан Стельмащук

СЛУЖБА БОЖА
для недільної відправи з антифонами і причасними різних свят цілого року

для мішаного хору

- Львів: ПП Сорока Т.Б., 2007. - 88 с.

ISBN 966-8460-31-6

Музично-релігійне видання.

Хорова церковна музика українських композиторів

Служба Божа для мішаного хору

Кирило Стеценко

СЛУЖБА БОЖА
для мішаного хору

- Львів: ПП Сорока Т.Б., 2007. - 80 с.

ISBN 966-8460-32-4


Музично-релігійне видання.

Хорова церковна музика українських композиторів