БІЗНЕСМЕЙТ

Ціна: 80000.00 грн.

bmheaderАвтоматизована система обліку допомагає в рази скоротити час на адміністування Вашого підприємства.
Впроваджуючи систему Ви отримуєте можливість аналізувати ефективність інвестицій, визначати собівартість та ціну продукціії, покращувати мотивацію працівників та інше.

Бізнесмейнт це інструмент для вдосконалення виробничого процесу через планування часу, формування та відображення послідовності операцій у проектах, як наслідок - виявлення "вузьких місць" у процесах підприємства.

Особливе місце системи посідає розрахунок і облік часу виконання операцій та проектів.
Оператори мають можливість реєструвати виконання операцій у своєму смартфоні або на окремому комп'ютері.

Зручна автоматична реєстрація операцій та подій, автоматизація обліку - все це сприятиме значному зменшенню адміністративних витрат та вдосконаленню і розвитку підприємства.

Система є багатокористувацька та побудована за принципом "клієнт-сервер" з можливістю одночасного доступу до неї багатьох користувачів із різними правами та функціональністю.
Система є гнучка та універсальна. Принципи закладені в роботу системи дозволяють її використовувати на підприємствах різних галузей, у сферах виробництва і надання послуг.

Впровадження системи в експлуатацію можна здійснювати поступово, паралельно із навчанням персоналу, поступово нарощуючи використання можливостей і функцій. 

Власники, директори, менеджери, бухгалтери, оператори та ін. - кожний з них отримує персонально налаштовану, з відповідним функціоналом, допусками та звітами систему, яка допоможе значно скоротити часові затрати на адміністрування та облік операцій, проектів, матеріалів, угод та інше, та краще налагодити взаємодію в колективі, з клієнтами та підрядниками.

Облік, моніторинг, правильне формування цін на продукцію, товари чи послуги, система взаємодії з клієнтами та підрядниками, аналіз руху коштів, контроль і планування роботи - важливі складові управління, що допоможуть Вам вивести підприємство на якісно новий рівень розвитку.


Додано до кошика: 0 файлів на суму 0 грн.