БІЗНЕСМЕЙТ

Ціна: 40000.00 грн.

bmheaderОдною з важливих сторін програми є система обліку, що допомагає створити додаткову мотивацію працівників, аналізувати ефективність інвестицій, визначати собівартість та ціну продукціії та інше.

Особливе місце системи посідає розрахунок і облік часу виконання операцій та проектів. Вдосконалення виробничого процесу через планування часу, формування та відображення послідовності операцій у проектах, як наслідок - виявлення "вузьких місць" у процесах підприємства.

Зручна автоматична реєстрація операцій та подій, автоматизація обліку - все це сприятиме значному зменшенню адміністративних витрат та вдосконаленню і розвитку підприємства.

Система є багатокористувацька та побудована за принципом "клієнт-сервер" з можливістю одночасного доступу до неї багатьох користувачів із різними правами та функціональністю.
Система є гнучка та універсальна. Принципи закладені в роботу системи дозволяють її використовувати на підприємствах різних галузей, як виробничих (особливо!) так і торгівельних.

Впровадження системи в експлуатацію можна здійснювати поступово, паралельно із навчанням персоналу, поступово нарощуючи використання можливостей і функцій. 

Власники, директори, менеджери, бухгалтери, оператори та ін. - кожний з них отримує персонально налаштовану, з відповідним функціоналом, допусками та звітами програму, яка допоможе значно скоротити часові затрати на адміністрування та облік операцій, проектів, матеріалів, угод та інше, та краще налагодити взаємодію в колективі, з клієнтами та підрядниками.

Облік, моніторинг, правильне формування цін на продукцію, товари чи послуги, система взаємодії з клієнтами та підрядниками, аналіз руху коштів, контроль і планування роботи - важливі складові управління, що допоможуть Вам вивести підприємство на якісно новий рівень розвитку.


Додано до кошика: 0 файлів на суму 0 грн.