Орест Ратич

Боротьба українського народу за незалежність, національне і духовне відродження на прикладі галицьких родин

Надрукувати
Ціна: 1500.00 грн.
Книга видана з благословення митрополита Ігоря Возьняка
Спогади, матеріали, документи зібрав, уклав і доповнив Орест Ратич.
– Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2017, 512 с.
ISBN 978-966-2598-78-0

   Це історії життя українців Галичини, галицьких родин та окремих членів родини, які проживали за різних суспільно-політичних укладів, їх прагнення та праця на благо України і свого народу, ставлення до них окупаційної влади.
   Складено родовід не тільки по лінії батька, але частково й по лінії матері з розгалуженням родів і появою нових прізвищ: Шиманські, Іванчуки, Куницькі,
Розлуцькі, Зваричі, Дмитерки, Цегельські, Тарнавські, Шашкевичі, Шанковські, Мірчуки…
   На прикладі вихідця з селянської родини Пилипа Ратича показано, як завдяки наполегливій праці він з дяка-вчителя зумів стати народним учителем і дати належну освіту всім восьми дітям, які дожили до повноліття.
   Другий приклад, коли у родині священиків помер батько і його дружина залишилася з маленькими дітьми, змогла своєю працею забезпечити їм вищу освіту та дати просвітителів і вихователів для українського народу.
   Видання містить біографічні довідки дітей першої та другої генерацій Пилипа Ратича та Лонгина Тарнавського з деякими їхніми спогадами, а також відповідно і братів Пилипа – Іллі та Олекси.

 

   ПЕРЕДНЄ СЛОВО НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
   Книга «Боротьба українського народу за незалежність, національне і духовне відродження» є про роди священиків, їх роль в утвердженні Української Греко-Католицької Церкви, яку годі переоцінити, оскільки, врешті, йдеться про становлення і розвиток культурно-духовного життя українців у їх багатовіковій боротьбі за свою державність. Цілі покоління відданих Богові і Церкві людей, повних самопосвяти і, коли виникала ситуація, й жертовності задля перемоги над ворогом, виявляли надзвичайну стійкість. Роди, кровно зв’язані, були національною елітою, стали надійним фундаментом Церкви в найскладніший історичний період – часи більшовицької окупації України. Це період надзвичайно драматичний і водночас трагічний. Але, незважаючи на це, роди священиків вершили героїчний подвиг. Наші сучасники зобов’язані святкувати їх імена як Героїв.
   Багата джерельна база дослідження відкриває сучасному читачеві протистояння національної духовної еліти політиці фізичного і духовного нищення українців. Звісно, ця база не вичерпана, сподіваємось, що публікація цієї книжки стане стимулом для пошуків нових джерел і написання досліджень культурно-духовного життя і Церкви в Україні.
Любомир СЕНИК, доктор філологічних наук,
професор Львівського національного університету
імені Івана Франка, член Національної спілки
письменників України, дійсний член НТШ.