Анатолій Васильчук

ЕНІОАНАТОМІЯ тонкоматеріальних тіл людини

Надрукувати
Ціна: 2500.00 грн.
Перший навчально-методичний посібник з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для університетів.
Науковий редактор: КМН, Доц. Панишко Ю.М.
Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2015. - 750 с.
ISBN 978-966-2598-53-7

Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, архітектоніка, функції і значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл та їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи.

   Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням еніоанатомії і розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.