Степан Стельмащук

Служба Божа. Партитура для мішаного хору.

Надрукувати
Ціна: 200.00 грн.
Служба Божа для недільної відправи
(з недільними антифонами та причасними різних свят цілого року)
- Львів: ПП Сорока Т.Б., 2007. - 88 с.
ISBN 966-8460-31-6

Музично-релігійне видання

Степан Стельмащук

СЛУЖБА БОЖА

на мішаний хор

 

для недільної відправи

(з недільними антифонами та причасними різних свят цілого року)

Видається в авторській редакції

Музичний текст – за виданням: «Господи, воззвах к Тебі».

Молитовник для українського народу в рідному краї і на чужині.

Андрей, митрополит. Львів, 6 березня 1944. Українське в-во Краків-Львів.

 

Текст виголосів – за виданням: «Прийдіте, поклонімся»

Молитовник. 3-тє видання, доповнене

Львів, Монастир Монахів Студійського Уставу. Видавничий відділ «Свічадо», 1998